Usluge

Prodaja nekretnina i Energetski certifikati

 

Agencije za prodaju nekretnina ne krše Zakon o gradnji ako na svojim web stranicama oglašavaju prodaju nekretnina bez energetskih certifikata, no vlasnici nekretnina mogu biti kažnjeni ako ih prodaju bez valjanog certifikata.

Agencije za prodaju nekretnina ne krše Zakon o gradnji ako na svojim web stranicama oglašavaju prodaju nekretnina bez energetskih certifikata, no vlasnici nekretnina mogu biti kažnjeni ako ih prodaju bez valjanog certifikata, doznaje se iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Ministarstvo kulture objavilo je tumačenje po kojem portali namijenjeni isključivo oglašavanju nisu mediji, pa se na njih ne primjenjuje odredba Zakona o gradnji koja zabranjuje oglašavanje prodaje u medijima ako u oglasu nije naveden energetski razred. U Ministarstvu graditeljstva, međutim, podsjećaju da je vlasnik dužan prije prodaje nekretnine pribaviti energetski certifikat i predočiti ga potencijalnom kupcu, odnosno predati ga kupcu nekretnine. Poručuju pritom da "inspekcije imaju svoje metode rada", pa će vlasnik koji prodaje nekretninu bez valjanog certifikata teško izbjeći kaznu. Stupanjem na snagu novog Zakona o gradnji, od 1. siječnja treba prilikom oglašavanja prodaje nekretnine u medijima navesti i energetski razred te nekretnine, čime se Hrvatska uskladila s odredbama Direktive Europske komisije o energetskoj učinkovitosti zgrada.

U Ministarstvu graditeljstva ističu da ne treba certificirati sve nekretnine koje se prodaju. Ne certificiraju se samostojeće zgrade za stanovanje ili poslovnu namjenu, uredi, trgovine i slično ako imaju manje od 50 četvornih metara korisne površine. Ne certificiraju se ni industrijske zgrade, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama te zgrade privremenog karaktera koje imaju rok uporabe dvije godine i manje, te zgrade namijenjene održavanju vjerskih obreda. Energetski certifikat treba izraditi za stambeni i poslovni prostor koji se prodaje, odnosno čija se prodaja oglašava u medijima, a koji je veći od 50 četvornih metara, te koji je u funkciji ili može biti u funkciji. Primjerice, energetski je certifikat potreban za stan od 45 kvadrata ako se on nalazi u zgradi većoj od 50 kvadrata. Vlasnici nekretnine koja se prodaje, a za koju je zakonom propisana obveza izrade certifikata, tu su obvezu imali od 1. srpnja 2013., odnosno od ulaska Hrvatske u EU, no novost je što je od početka ove godine sankcija uvedena i za posrednike u prodaji nekretnina, te je jasnije naznačena obveza objave energetskog razreda prilikom objave u medijima. Sankcije za vlasnika pravnu osobu koji oglašava prodaju i prodaje nekretninu bez energetskog certifikata kreću se od 15 do 30 tisuća kuna, a za vlasnika fizičku osobu od 5 do 10 tisuća kuna. Novčana kazna za pravnu osobu ovlaštenog posrednika u prometu nekretninama iznosi od 15 do 30 tisuća kuna, a za fizičku osobu ovlaštenog posrednika od 5 do 10 tisuća kuna. Nadzor nad provođenjem odredbi provodi inspekcija zadužena za trgovinu koja je iz Državnog inspektorata prešla u Ministarstvo gospodarstva, a koja utvrđenu nepravilnost prijavljuje prekršajnom sudu.

Certificiranje je, pojašnjavaju u Ministarstvu graditeljstva, složen i vrlo stručan posao. Prije izdavanja certifikata obavlja se energetski pregled zgrade koji može uključivati i kontrolna mjerenja, a obavezno se provodi analiza potrošnje i troškova svih oblika energije, energenata i vode za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine. Cijene certificiranja, primjerice za stambene i nestambene zgrade koje nemaju komplicirane sustave instalacija, kreću se od 1450 kuna na više, ovisno o građevinskoj bruto površini koja se certificira. Financijski je povoljnije izraditi energetski certifikat za cijelu zgradu, koja potom vrijedi i za svaki stan. Energetski certifikat Portali koji su namijenjeni isključivo oglašavanju nisu mediji te se na njih ne primjenjuje stoga navedena odredba novoga Zakona o gradnji (NN 153/13). 03.01.2014.

 Informacija o portalima koji su namijenjeni oglašavanju S obzirom da je od 1.1.2014. stupio na snagu Zakon o gradnji koji propisuje da se nekretnine za koje je propisana izrada energetskog certifikata mogu oglašavati za prodaju u medijima ako je u oglasu naveden njihov energetski razred Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja dobilo je brojne upite o tome što se smatra medijem. Pojam medija definiran je Zakonom o medijima (NN 59/04, NN 84/11, NN 81/13) i Zakonom o elektroničkim medijima (NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13) te stoga objavljujemo s tim u vezi bilješku Ministarstva kulture koje je nadležno za citirane zakone:

BILJEŠKA O PORTALIMA KOJI SU NAMIJENJENI OGLAŠAVANJU

Portali koji su namijenjeni isključivo oglašavanju, a ne sadrže urednički oblikovane programske sadržaje koji se objavljuju dnevno ili periodično od strane pružatelja elektroničkih publikacija u svrhu javnog informiranja i obrazovanja, nisu mediji sukladno članku 2. Zakona o medijima. Sve elektroničke publikacije upisane su u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija pri Agenciji za elektroničke medije, te se može provjeriti koji portali su elektroničke publikacije tj. imaju status medija. Vezano za oglašavanje, prema članku 24. novoga Zakona o gradnji (NN 153/13) ovlašteni posrednik u prometu nekretnina obvezan je u oglasu o prodaji, iznajmljivanju, davanju na leasing ili u zakup zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela, koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela. ZAKLJUČNO: portali koji su namijenjeni isključivo oglašavanju nisu mediji te se na njih ne primjenjuje stoga navedena odredba novoga Zakona o gradnji (NN 153/13).

GDJE?

LOKACIJE NEKRETNINA

SPLITSKO-DALMATINSKA
DUBROVAčKO-NERETVANSKA
ZADARSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA
GRAD ZAGREB
KOLAšIN
HERCEGBOSANSKA
HERCEGOVACKO-NERATVANSKA
SREDNJO-DALMATINSKI OTOCI
ZADARSKA
VARAžDINSKA